Prelegenci

dr Rafał Trzaskowski czytaj bio

Minister Administracji i Cyfryzacji

@trzaskowski_

Doktor nauk politycznych, wykładowca akademicki specjalizujący się w sprawach europejskich. Od 2009 r. poseł do Parlamentu Europejskiego, gdzie zajmował się sprawami związanymi z realizacją traktatów UE i regulaminem Parlamentu Europejskiego, Europejską Agendą Cyfrową oraz przepisami o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Pracował w Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO)  oraz w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO). Jako europoseł współpracował z MAC w sprawie unijnej reformy ochrony prywatności w sieci.

 

Hilmi Quraishi czytaj bio

ZMQ, Indie

Współzałożyciel

Współzałożyciel ZMQ – ‘Technology for Development’. Jest technologicznym innowatorem i edukatorem specjalizującym się w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla rynków wschodzących. Jest głównym pomysłodawcą wielu z programów realizowanych przez ZMQ. Jest to m.in. „Freedom HIV/AIDS” – największa inicjatywa społeczna prowadzona w celu zwalczania HIV/AIDS z wykorzystaniem technologii, która skutecznie dotarła do ponad 65 milionów ludzi w Azji i Afryce poprzez wykorzystanie takich rozwiązań jak gry mobilne, programy szkoleniowe czy aplikacje do zarządzania zdrowiem. Do współpracy w ramach programu „Connect2Climate” Hilmiemu udało się zaangażować przedstawicieli władzy, organizacje pozarządowe i korporacje do walki ze zmianami klimatycznymi dzięki wykorzystaniu programów ICT wpływających na tworzenie świadomości, podejmowanie działań oraz dzięki dostarczaniu narzędzi dla prognoz, nadzoru i ostrzeżeń klimatycznych. Hilmi prowadzi również szereg innych inicjatyw, m.in. „Mobile for Development”, „OHM@BoP – Organized Human Networks @ Bottom of Pyramid”, „Mobile for All”. Jest również członkiem sieci Ashoka. Włada biegle językiem angielski, rosyjskim, hindi i urdu. Posiada tytuł doktora w inżynierii komputerowej ze specjalizacją w edukacji technologicznej.

Amy Sample Ward czytaj bio

Non-Profit Technology Network, USA

CEO

@amysrward

Amy jest Prezesem Nonprofit Technology Network (USA). Od lat wspiera i edukuje organizacje non-profit w zakresie szerszego wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Amy jest także blogerką i trenerką. Aktywnie współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie. Wygłasza odczyty m.in. w Australii, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach na całym świecie. Jest autorką licznych publikacji dotyczących tematyki zmian społecznych przy wykorzystaniu dostępnych technologii (np. Social Change Anytime Everywhere: How to implement online multichannel strategies to spark advocacy, raise money, and engage your community„, „Social by Social, a handbook in using social technologies for social impact”). Jej teksty publikowane są m.in. w Stanford Social Innovation Review inspirując do dyskusji i zmieniając sposób myślenia o strategicznych metodach wykorzystywania technologii w trzecim sektorze

Femi Longe czytaj bio

Co-Creation Hub, Nigeria

Współzałożyciel

@femilonge

Femi Longe jest współzałożycielem i prezesem Open Living Labs w centrum innowacji społecznych Co-Creation Hub Nigeria. Organizacja stawia sobie za cel łączenie rozmaitych środowisk (w tym np. programistów, organizacji nonprofit) w celu wspólnego poszukiwania rozwiązań dla wyzwań, z którymi mierzą się na co dzień mieszkańcy Nigerii. Jako prezes Open Living Labs Femi zajmuje się facylitacją procesu współtworzenia rozwiązań opartych o innowacyjne technologie, które stanowią rozwiązanie dla wyzwań na gruncie społecznym i komercyjnym.  W ciągu ostatnich 3 lat współpracował z organizacjami takimi jak VISA, Bank Światowy, Biuro Rozwoju Międzynarodowego Wielkiej Brytani, British Council, German Federal Agency for Civic Education.

Paul Webster czytaj bio

LASA, Wielka Brytania

Connection Care Project Manager

Paul ma wieloletnie i bogate doświadczenie informatyczne zarówno w sektorze komercyjnym jak i niekomercyjnym. Pracował nad dużymi systemami przedsiębiorstw sprzedaży detalicznej i systemami bankowymi, a także pomagał bardzo małym organizacjom w uruchomieniu rozwiązań informatycznych i zaistnieniu w mediach społecznościowych. Pomagał młodym ludziom pozostającym długotrwale bez zatrudnienia w odnawianiu zbędnego sprzętu komputerowego przeznaczonego dla organizacji charytatywnych, a podczas pracy w NAVCA zarządzał krajowym partnerstwem z organizacjami społecznymi promującymi technologie informacyjne. Obecnie Paul pracuje w LASA nad finansowanym przez brytyjskie ministerstwo zdrowia projektem „Connecting Care” wspierającym wykorzystanie nowych technologii w sektorze opieki społecznej. Pomaga małym niekomercyjnym organizacjom świadczącym usługi opieki społecznej w strategicznym i praktycznym myśleniu o tym, w jaki sposób wykorzystują technologie. Prowadzi szkolenia na temat mediów społecznościowych i konsultacje dla organizacji społecznych, doradzając im i wspierając je w wyborze najlepszych stron internetowych i narzędzi, jakimi mogą się posługiwać. Paul interesuje się praktycznymi zastosowaniami technologii mobilnych i nowych form uczenia się, zwłaszcza e-learningu, w celu skutecznego rozwijania umiejętności i wiedzy w organizacjach charytatywnych oraz świadczących usługi opieki społecznej i tą tematyką zajmuje się w Learning Pool.

dr Michał Boni czytaj bio

Minister Administracji i Cyfryzacji w latach 2011-2013

@MichalBoni

Minister Administracji i Cyfryzacji w latach 2011-2013. Działacz „Solidarności” od 1980 r., od 1989 r. członek władz krajowych „Solidarności”. Poseł na Sejm I kadencji. Od 1995 r. dyrektor Programu Reform Polityki Społecznej przy Fundacji Batorego. Kluczowy ekspert współpracujący przy powstawaniu Narodowego Planu Rozwoju, Krajowego Planu działań na lata 2007-2013. Do 2007 r. doradca PKPP Lewiatan. Od stycznia 2008 r. sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest jednym z autorów programu „Solidarność pokoleń 50+”, który ma pomóc osobom po 50.- tym roku życia w powrocie na rynek pracy. 15.01.2009 r. powołany na urzędy Ministra – członka Rady Ministrów i Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów. Od 2008 r. był Szefem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Pod jego kierownictwem Zespół dokonał analiz i oceny społeczno-ekonomicznej kraju oraz brał udział w opracowaniu planów strategicznych rządu. Wśród jednych z najważniejszych dokumentów są: „Raport o Kapitale Intelektualnym Polski”, „Powrotnik. Nawigacja dla powracających”, „Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” oraz „Młodzi 2011”.

Krzysztof Jonak czytaj bio

Intel

Dyrektor na Europę Środkowo-Wschodnią

Krzysztof Jonak związany jest z firmą Intel od 15 lat, obecnie pracuje na stanowisku dyrektora regionalnego Intela w Europie Środkowo-Wschodniej. Ostatnie 2 lata pracował  w biurze Intela w Kijowie, gdzie odpowiadał za Ukrainę, Białoruś i Mołdowę. Wcześniej przez 13 lat związany był z polskim oddziałem firmy, gdzie zaczynał od stanowiska Key Account Managera, odpowiedzialnego za współpracę z firmami internetowymi i telekomunikacyjnymi w Polsce, Rumunii i na Węgrzech. Przez szereg lat był odpowiedzialny za rozwój rynku dystrybucyjnego, a także działania marketingowe. Doskonała znajomość branży IT i jej specyfiki w różnych krajach regionu, długoletnie doświadczenie w Intelu oraz doskonałe umiejętności zarządzania zespołem i koordynacji rozległych działań na wielu rynkach zaowocowały nominacją na stanowisko dyrektora Intela w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Krzysztof Jonak ukończył studia z zakresu telekomunikacji, jest absolwentem Francusko-Polskiej Wyższej Szkoły Nowych Technik Informatycznych i Komunikacyjnych. Jest żonaty i ma trójkę dzieci.

Piotr Baczyński czytaj bio

Esencja Studio

Współzałożyciel i Dyrektor Kreatywny

Współwłaściciel oraz dyrektor kreatywny agencji Esencja i Infografia. Trener social media w European Academy of Diplomacy. Autor kilkudziesięciu internetowych kampanii marketingowych przeprowadzonych dla firm takich jak Microsoft, Polkomtel, Decathlon, BZ WBK i wielu innych. Specjalizuje się w planowaniu efektywnej komunikacji.

Edwin Bendyk czytaj bio

Redaktor "Polityki" Członek Rady Fundacji Nowoczesna Polska

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1989 roku. Podczas studiów działał w niezależnych ruchach studenckich, był redaktorem studenckich pism drugiego obiegu, w tym związanych z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów „Miś” i „Grizzly”. Pracował jako dziennikarz m.in. tygodnika „Nowoczesność”, Polskiej Agencji Informacyjnej, „Życia Warszawy”, czy „Wiedzy i Życia”. Obecnie związany z tygodnikiem „Polityka”, gdzie jest publicystą działu naukowego. Zajmuje się problematyką cywilizacyjną, kwestiami modernizacji, ekologii i rewolucji cyfrowej. Publikuje także w tygodniku „Computerworld”, „Res Publice Nowej”, „Krytyce Politycznej”, „Przeglądzie Politycznym” i magazynie „Mobile Internet”. Jest także nauczycielem akademickim, wykłada w Collegium Civitas, gdzie kieruje Ośrodkiem Badań nad Przyszłością, a także w Centrum Nauk Społecznych PAN. Został też członkiem Rady Fundacji Nowoczesna Polska oraz rady programowej Zielonego Instytutu.

Iwona Brzózka-Złotnicka czytaj bio

Centrum Edukacji Obywatelskiej/Samsung

Z wykształcenia polonistka, bibliotekarka i animatorka kultury. Interesuje się wykorzystaniem nowych technologii w edukacji i ich wpływem na proces uczenia. Przez ponad 7 lat uczyła w szkole podstawowej języka polskiego. Pracowała również w szkolnej bibliotece. Jest trenerką w programie Aktywna Edukacja. Współpracuje z Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej, a także z Fundacją Orange w zakresie edukacji kulturalnej w ramach programu Akademia Orange. Należy do elitarnej grupy nauczycieli Superbelfrzy RP. Aktualnie pracuje w Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie zajmuję się koordynacją działań nauczycieli uczestniczących w programie Mistrzowie Kodowania i prowadzi lekcje pilotażowe dla uczniów.

Ryszard Dałkowski czytaj bio

Microsoft

Cloud Specialist

Od dawna w biznesie IT. Związany zarówno z firmami, które informatyki używały jako narzędzia, jak i z firmami oferującymi systemy informatyczne. Przeszedł drogę od administrowania systemami minikomputerowymi przez wsparcie techniczne, marketing i projekty wdrożeniowe po zarządzanie zespołem sprzedaży rozwiązań wspomagania biznesu. Od 1996 pracuje w firmie Microsoft, rozpoczął pracę jako product manager w grupie systemów serwerowych, potem jako kierownik projektu, inżynier systemowy, doradca klienta. Doświadczenia pozatechniczne to m.in. prowadzony w roku 1995 projekt komputerowej obsługi studia wyborczego TVP w czasie wyborów prezydenckich oraz trzyletni, niekomercyjny projekt „community development” (zmiany postrzegania firmy Microsoft wśród pracowników branży informatycznej). Odpowiedzialny za przygotowanie uzasadnienia biznesowego dla pierwszej polskiej lokalizacji oprogramowania Microsoft Windows Server. Trener i wykładowca – prowadził wiele szkoleń dla klientów i partnerów Microsoft oraz cykl wykładów m.in. w Wyższej szkole Bankowej w Poznaniu oraz na Politechnice Białostockiej. Uczestnik i prelegent wielu konferencji z dziedziny zarządzania projektami oraz wykorzystania informatyki w biznesie.

Małgorzata Dąbrowska czytaj bio

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Specjalistka - komunikacja i rzecznictwo

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zdobywała pracując w agencjach PR: Profile i Euro RSCG Sensors (obecnie Havas Worldwide). Od 2009 roku w FRSI, która prowadzi Program Rozwoju Bibliotek. Kotrenerka w szkoleniach z rzecznictwa „Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo”, współautorka i koordynatorka cyklu webinariów na temat komunikacji biblioteki z otoczeniem. Mówi o bibliotekach, ale też pokazuje, jak o nich opowiadać. Przekonuje, że są ważne – i podpowiada, jak same mogą przekonać o tym innych. Jej pasją jest śledzenie zmian, jakie zachodzą w języku i komunikacji, retoryka i opera.

Krzysztof Dobies czytaj bio

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Rzecznik Prasowy

@MilkeePL

Rzecznik prasowy Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz festiwalu Przystanek Woodstock. Odpowiada za współpracę z mediami, wizerunek i całokształt komunikacji Fundacji. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Z Orkiestrą współpracuje niemal od początku jej działalności, przechodząc wszystkie stopnie „wtajemniczenia” – wolontariusz, szef sztabu, członek i lider Pokojowego Patrolu, wreszcie pracownik Biura Fundacji. Posiada szeroką wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z wolontariatem, aktywnością społeczną, a także z muzyką. Specjalista w zakresie komunikacji i public relations. Członek Jury eliminacji na Przystanek Woodstock, redaktor prowadzonego przez Fundację internetowego Radia Woodstock.

Krzysztof Górlicki czytaj bio

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Wykładowca

@gorlicki

Z wykształcenia magister inżynier elektroniki i telekomunikacji (AGH). Z wyboru dziennikarz TVN i TVN24 oraz wykładowca dziennikarstwa multimedialnego i nowych mediów. Pasjonat grafiki i animacji. Od 2005 roku związany z Grupą ITI (TVN, TVN24, Onet.pl, Zumi.pl). Przez kilka lat autor programów na temat nowoczesnych technologii oraz Internetu (OnetLink i InterNET24.) Były redaktor portalu Onet.pl i platformy Onet.tv. Obecnie gospodarz kilku sztandarowych programów TVN24 (m.in. Dzień na żywo, Dzień po dniu) oraz serwisów informacyjnych Dzień Dobry TVN. Wykładowca w Szkole Animacji 3D AnimaTricks przy PJWSTK.

Jakub Górnicki czytaj bio

Fundacja ePaństwo

Członek Zarządu

@kosmo

Członek zarządu Fundacji ePaństwo odpowiedzialny za tworzenie narzędzi dla dziennikarzy oraz budowania społeczności w Internecie. Doświadczenie zdobywał w brytyjskich i niemieckich startupach. Następnie w organizacji Sourcefabric – międzynarodowej instytucji tworzącej wolne oprogramowanie dla mediów. Jako konsultant przez cztery lata doradzał mediom w Gruzji, Turcji oraz Zachodniej Afryce. Pojawia się w rankingach na najbardziej wpływowych blogerów w Polsce.

 

Andrzej Grzybowski czytaj bio

Intel

Dyrektor ds. Rozwoju Sektora Edukacyjnego

Dyrektor ds. Rozwoju Sektora Edukacyjnego Intel Technology Poland, absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Z edukacją związany od kilkunastu lat, jako nauczyciel, wykładowca, trener, administrator szkolnych sieci komputerowych oraz koordynator samorządowego projektu Jarocin Kreatywna Szkoł@. Prowadzi badania naukowe na temat wpływu technologii informacyjno-komunikacyjnych na efektywność kształcenia.

Michał Jaworski czytaj bio

Microsoft

Dyrektor ds. Strategii Technologicznej

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, wydziału Mechaniki Precyzyjnej. Od 1994 roku jest związany z firmą Microsoft. Przez pierwsze dziewięć lat kierował zespołem sprzedaży do największych klientów w Polsce. W następnych latach był odpowiedzialny za m.in. politykę korporacyjną firmy oraz programy badania satysfakcji klientów. Od dwóch kadencji jest wiceprezesem Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego i ekspertem w KIG. Współpracował z Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) w Sewilli należącym do Joint Research Centre Komisji. Brał udział w projektach Interkl@asa i „Internet dla Szkół”. Pracował nad stworzeniem Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Polski. Otrzymał nagrodę Infostar 2008 w kategorii „Propagowanie informatyki”. Jego pasją są książki i podróże.

Radosław Jasiński czytaj bio

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Dyrektor programowy

Dyrektor Programowy  w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności gdzie tworzy i nadzoruje realizacje programów w obszarach edukacji, wolontariatu, wsparcia NGO oraz nowych technologii. Jest absolwentem: wydziału prawa KUL, programu MBA – na Międzynarodowej Szkole Zarządzania im. L. Koźmińskiego, studiów podyplomowych Integracja Europejska  oraz  CSR, był stypendystą The Johns Hopkins University. Związany z  trzecim sektorem od ponad 20 lat (m.in. twórca Fundacji OIC Poland, organizator związkowego biura pracy w NSZZ Solidarność, inicjator i członek Rady Fundacji Rozwoju Wolontariatu, Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich). Równolegle posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dla biznesu (m.in. zasiadał o organach spółek handlowych w tym dużych korporacji). Szczególnie bliskie są mu przedsięwzięcia realizowane na rzecz społeczności lokalnych i we współpracy biznesu z NGO. Pomysłodawca Programu Nowe Technologie lokalnie i Sektora 3.0.

Maciej Kabroński czytaj bio

Wirtualna Polska

Wydawca

Z mediami związany od 15 lat. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach politologia i socjologia. Nauczyciel akademicki. Od 9 lat z współtworzy projekty internetowe.  Obecnie Wydawca Portalu WP.PL, gdzie stara się łączyć pracę ze swoimi pasjami – wizualizacją danych, UX, UCD i trendami w mediach. Popularyzator infografiki jako najskuteczniejszej formy przekazu treści. Twórca pierwszego w Polsce codziennego serwisu infograficznego infografika.wp.pl, trzykrotnie nagrodzonego na festiwalu WebStar. Po godzinach zapalony gracz w squasha i brydża. 

Dorota Kostowska czytaj bio

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Webinar Specialist

Przygodę z sektorem pozarządowym zaczęła na studiach od odkrywania wielokulturowej przeszłości Białegostoku i trwa ona do dziś, gdyż od kilku lat pracuje w programach społecznych skierowanych do polskiej wsi. Rok 2006 to praca dla United Nations Development Program w projekcie „Rzeczpospolita internetowa”, współpracowała ze 170 wiejskimi Grupami Działania, wspieranie małych inicjatyw, w których wykorzystywany był Internet. Rok 2008 to początek przygody z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i pasjonującym Programem Rozwoju Bibliotek. Tutaj Internet w służbie bibliotek i mieszkańców małych miejscowości to chleb powszedni. W FRSI zaczęła od stworzenia internetowego systemu do zarządzania uczestnictwem w Programie Rozwoju Bibliotek (teraz jest w  nim ponad 1250 bibliotek), a w tym roku realizuje swoje zawodowe marzenie i wprowadza biblioteki (i nie tylko) w świat webinariów.

Wiesław Kotecki czytaj bio

Uselab

@WiesiekKotecki

Partner w UseLab – spółki badawczo-doradczej zajmującej się user-experience, usability i architekturą informacji. Strateg UX z wieloletnim doświadczeniem. W UseLab odpowiedzialny za doradztwo kluczowym klientom w obszarze budowania i wdrażania strategii User Experience/Customer Experience.

Realizował projekty w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Ukrainie, Czechach, na Węgrzech, Danii, Hiszpanii. Pracował m.in dla takich klientów jak: Cartoon Network, NOKIA, Telewizja Polska, Deutsche Bank, Millenium Bank, mbank, BGŻ, Polkomtel, Netia, Gazeta.pl, Gadu-Gadu, Allegro, Intercars.

Prelegent licznych konferencji, szkoleniowiec, mentor, wykładowca na SWPS i SGH. Jeden z pomysłodawców UX Poland – największej konferencji poświęconej UX w Europie Centralnej.

Rafał Kramza czytaj bio

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Prezes

@RafalKramza

Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Podyplomowego Studium Ewaluacji Projektów na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Pracy na SGH. W latach 2003-2007 związany z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. W tym czasie był m.in. koordynatorem i konsultantem projektu „Przejrzysta Polska”, angażującego blisko 800 samorządów. Od lipca 2007 do października 2011 w zespole Przedstawicielstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) jako Kierownik Programowy oraz Dyrektor Programowy. Uczestniczył w tworzeniu Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i był członkiem rady pierwszej kadencji. Od kwietnia 2009 roku członek zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, której od października 2011 jest Prezesem. Pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Programu Rozwoju Bibliotek – wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Billa i Melindy Gates oraz PAFW – które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym z małych miejscowości dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program ten jest realizowany od 2009 roku i obejmuje ponad 3,300 bibliotek z ponad 1,100 gmin, a jego budżet to 28 mln dolarów.

Justyna Lauer czytaj bio

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Prowadzi zajęcia z Podstaw grafiki projektowej oraz z Informacji wizualnej w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Specjalizuje się w projektowaniu dokumentów i formularzy. Dziekan Wydziału Grafiki, Malarstwa i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (2006–2008), dziekan Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (2008-2012). Kierownik zespołu ASP w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (2008-2009), członek Komitetu Sterującego w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego Design Silesia (2010-2011).

Robert Majer czytaj bio

Kropla Wyobraźni

Właściciel

@robert_majer

Doświadczenie zdobył pracując m.in. w Onet.pl oraz zarządzając zespołem ds. wsparcia technicznego Wydziału Nowych Technologii Zarządu Związku Harcerstwa Polskiego. Od 2010 roku przedsiębiorca i właściciel Kropli Wyobraźni, zajmującej się doradztwem internetowym. Pasjonat nowych technologii, społecznik zaangażowany w pomoc techniczną dla organizacji pozarządowych. Pomysłodawca i organizator pierwszego w Częstochowie projektu o tematyce: internetu, marketingu, programowania pod nazwą ALEJE.IT.

Adam Marek czytaj bio

Intel

Architekt oprogramowania

Absolwent wydziału Elektroniki, Telekomunikacji I Informatyki Politechniki Gdańskiej. Z zawodu i zamiłowania inżynier oraz architekt oprogramowania. Doświadczenie zdobywał budując systemy informatyczne dla małych firm i wielkich korporacji. Odpowiadał za projekty systemów dla szerokiego spektrum zastosowań: od urządzeń mobilnych, poprzez wysoko zoptymalizowane aplikacje dla rynku embedded aż po serwisy internetowe obsługujące miliony klientów. Od ponad 10 lat zajmuje się w Intelu zagadnieniami związanymi z architekturą i bezpieczeństwem systemów oraz technologiami internetowymi.

Anna Jadwiga Orzech czytaj bio

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Specjalistka ds. Komunikacji w Internecie

@annajadwiga_o

Prywatnie i zawodowo żyje w Internecie. Prywatnie i zawodowo zajmuje się “szerzeniem dobrych idei”. W Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zajmuje się szeroko pojętą komunikacją w Internecie i nowymi technologiami. Współtworzy projekt Now! Go Online. Z 3 sektorem związana od kilkunastu lat. Seminarium The New Media in the Middle East na Uniwersytecie Karola w Pradze zafascynowało ją wpływem nowych mediów na zmiany społeczne. W wolnych chwilach pisuje bloga internetwsluzbie.org na temat dobrego oblicza Internetu. Z wykształcenia i zamiłowania filozofka i socjolożka. 

Przemysław Papużyński czytaj bio

Intel

Kierownik ds. Rozwoju Rynku w sektorze telekomunikacyjnym

Związany z branża IT od ponad 15 lat. Swoją karierę zawodową rozpoczął w firmie Siemens Nixdrof w dziale marketingu i kontynuował ją w dziale urządzeń PC i telekomunikacyjnych. Od 2000 roku związany z firma Fujitsu Siemens, w której odpowiedzialny był za marketing produktowy a następnie za współpracę marketingową z partnerami handlowymi. Od 9 lat zatrudniony w firmie Intel, w której pełni obecnie funkcję Kierownika ds. Rozwoju Rynku w regionie Centralnej i Środkowej Europy w sektorze telekomunikacyjnym. Prywatnie miłośnik podróży i rowerów oraz szczęśliwy ojciec dwóch córek.

Bartłomiej Postek czytaj bio

Fun Media

Prezes

@Postek

Innowacyjny przedsiębiorca, inicjator i propagator nowoczesnych technologii w edukacji. Od 2009 r. Prezes Funmedia Sp. z o.o., spółki tworzącej nowoczesne multimedia edukacyjne, które sprzedaje w Polsce oraz na 26 międzynarodowych rynkach (m.in. w Niemczech, USA, Australii, Rosji). W portfolio firmy znajdują się językowe i specjalistyczne kursy e-learningowe, w tym pierwszy e-podręcznik do nauki języka angielskiego dla dzieci FunEnglish.pl, który uzyskał akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej. Prelegent licznych konferencji, m.in. prestiżowej EduCamp, Digital Learning Congress. Animator Transferu Technologii przy Wrocławskim Centrum Badawczym EIT+ Sp. z o.o. Interesuje się procesem powstawania oraz wdrażania innowacji.

Karolina Rojek czytaj bio

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Kręcioła.tv

@k_rojek

Karolina Rojek – Kierownik produkcji w KRĘCIOŁATV – internetowej telewizji Jurka Owsiaka. Project manager w siemashop.pl, pomysłodawczyni i współorganizatorka Now! Go Online. Od 2007 r. związana z działaniami internetowymi Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pracuje głównie przy video. Bloguje od 2005 roku (karolinarojek.pl). Fanka YouTuba, podróżowania, jedzenia i buldogów francuskich. 

Michał Rosiak czytaj bio

Orange Polska

Starszy Specjalista ds. Zabezpieczeń Systemów Teleinformatycznych

Starszy Specjalista ds. Zabezpieczeń Systemów Teleinformatycznych, Orange Polska. Przez kilkanaście lat dziennikarz z zamiłowaniem do zagadnień informatycznych. W Orange Polska udało mu się pogodzić jedno z drugim, zajmuje się bowiem komunikowaniem kwestii związanych z bezpieczeństwem IT. Z pasją godną lepszej sprawy walczy o wzrost świadomości w tej dziedzinie u internautów (głównie za pośrednictwem Bloga Technologicznego Orange). Ojciec dwóch synów, wchodzących w „wiek internetowy”, z wykształcenia psycholog społeczny.

Jakub Rzeźnik czytaj bio

Orange

Główny Specjalista ds. Analiz Ofert Rynkowych

Absolwent Instytutu Socjologii UW, z badaniami rynku związany od 9 lat. W trakcie pracy w agencjach badawczych zdobywał doświadczenie na różnych stanowiskach związanych z realizacją badań – od ankietera przez kontrolę jakości do badacza. W Orange Polska od 2010 roku koordynuje polską edycję World Internet Project. Specjalizuje się w badaniach i analizach ilościowych. Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.

Piotr Słowik czytaj bio

UseLab

Designer

@UXnightingale

Senior UX designer w spółce badawczo – doradczej UseLab, zajmującej się usability, user experience oraz architekturą informacji. W UseLab odpowiedzialny za projektowanie rozwiązań podążających za użytkownikiem przez różne punkty styku i urządzenia. Pasjonat projektowania funkcjonalnego na urządzenia od 3 do 60 cali. Wykładowca i mentor projektowy w Szkole Wyższej Psychologii  Społecznej. Dotychczas pracował przy projektach realizowanych dla takich firm jak Cyfrowy Polsat, Netsprint, Empik, Uniwersytet Warszawski, Infor IT czy Getin Bank.  

Piotr Sobstyl czytaj bio

Intel

Business Development Manager

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w branży IT. Od ponad ośmiu lat w dziale Enterprise Solutions Group Intel Corporation odpowiada za rozwój współpracy z polskimi klientami z sektora finasowego i telekomunikacyjnego.

Bartosz Sokoliński czytaj bio

TO.BE Group

Prezes

@Borty

Prezes i współwłaściciel w TO.BE Group, odpowiedzialny jest za zarządzanie i wizję firm oraz nadzorowanie strategii marketingowych klientów. Doradza i prowadzi szkolenia z zakresu komunikowania za pośrednictwem mediów tradycyjnych i społecznościowych, content marketingu, prowadzenia prezentacji, kreatywności oraz edukacji. Jest współzałożycielem – think-tanku politycznego „Forum OdNowa” oraz „Obywateli Nauki” – ruchu społecznego na rzecz dobrej nauki. Prywatnie jest mężem, ojcem trójki dzieci i fanem squasha, tenisa i koszykówki.

Tomasz Sulewski czytaj bio

Orange Polska

Head of Social Media Strategy & Coordination Team

Head of Social Media Strategy & Coordination w Orange Polska. Do jego zadań należy m.in. inspirowanie i koordynacja działań komunikacyjnych w mediach społecznościowych, bieżące śledzenie i prognozowanie trendów oraz ich transformowanie na strategiczne i taktyczne działania departamentów firmy. Z komunikacją i PRem związany zawodowo i społecznie od kilkunastu lat. Prywatnie jest trenerem i wykładowcą akademickim w zakresie wykorzystania nowych technologii w komunikacji, zarządzania, fundraisingu i budowania wizerunku organizacji. Harcmistrz ZHR, w latach 2006 – 2008 odpowiadał za politykę komunikacyjną i był rzecznikiem prasowym organizacji. Członek SocialMedia.org, elitarnej organizacji gromadzącej liderów social media z największych światowych marek.

dr Jacek Szczytko czytaj bio

Uniwersytet Warszawski

Wykładowca

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Po powrocie z 3 letniego stażu w École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL, Szwajcaria, 2001-2004) zorganizował na Uniwersytecie Warszawskim nowy kierunek studiów „Inżynierię nanostruktur”, łączący chemię i fizykę (http://nano.fuw.edu.pl). Pracuje na Wydziale Fizyki, zawodowo zajmuje się nanotechnologią, opiekuje się dwoma specjalistycznymi laboratoriami: magnetometrii i magnetooptyki. Jego pasją jest technika, zwłaszcza zastosowania mechaniki kwantowej i nanotechnologii w życiu codziennym. Wykład dr Szczytko „Nowe technologie” był jednym najpopularniejszych wykładów ogólnouniwersyteckich na UW. Oprócz prac naukowych związanych z nanotechnologią zajmuje się popularyzacją nauki i promowaniem nowych technologii. Opiekuje się Studenckim Kołem Naukowym „Nanorurki” i jest pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Fizyki ds. „Inżynierii nanostruktur”. Kieruje projektem POKL „Nowe wyzwania – nowe kierunki” (http://nowekierunki.fuw.edu.pl/).

 

Michał Szota czytaj bio

Freelancer

Projektant grafiki i interakcji, webdeveloper, VJ, autor instalacji interaktywnych, współpracownik Centrum Sztuki WRO, anglista. Od 12 lat eksperymentuje z alternatywnymi zastosowaniami technologii WWW. Portfolio prac pod adresem http://szota.biz.

Filip Wejman czytaj bio

INPRIS

Współzałożyciel

Filip Wejman. Adwokat. Współzałożyciel i członek zarządu think tanku INPRIS, współautor kilku infografik prawniczych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvardu. Pomysłodawca i współorganizator warsztatów infograficznych w Katowicach, Poznaniu i Warszawie, na których energicznie i wesoło pracowali razem projektanci, działacze NGO, prawnicy, koderzy, przedstawiciele mediów. Więcej na: inpris.pl oraz wejman.pl.