Nagroda

W_R_6091

Nagroda specjalna Nowe Technologie Lokalnie „Sektor 3.0″ jest wyróżnieniem dla organizacji pozarządowej posiadającej szczególny dorobek w zakresie prowadzenia działań promocyjnych, badawczych, edukacyjnych dotyczących wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w trzecim sektorze lub jest przykładem innowacyjnego zastosowania ICT w bieżących działaniach.

Nagroda w Konkursie wynosi 40 000 PLN, a jej fundatorem jest Polsko–Amerykańska Fundacja Wolności.

Kapituła:

W celu dokonania wyboru laureata powołana została Kapituła Konkursu. W pracach Kapituły uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk (trzeciego sektora, biznesu, nauki i mediów):

Radosław Jasiński - Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (Przewodniczący)
Urszula Krasnodębska-Maciula - Prezes Stowarzyszenia Klon/Jawor
Edwin Bendyk - Redaktor Tygodnika "Polityka"
Konrad Ciesiołkiewicz - Dyrektor ds. PR Orange
Michał Dżoga - Corporate Affair Group Intel
Marek Kosycarz - Dyrektor ds. CSR Microsoft
Rafał Kramza - Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Krzysztof Król - Doradca Prezydenta RP
Włodzimierz Marciński - Lider Cyfryzacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
 
Laureat Edycji 2014:

Laureatem tegorocznej edycji konkursu Nowe Technologie Lokalnie „Sektor 3.0” została Fundacja ITAKA z Warszawy. Gratulujemy!

 
Więcej informacji:

Dawid Szarański
E: dawid.szaranski@frsi.org.pl